“Reformationen – hvad kommer den mig ved ?”

Jubilæums plakat

I år er det 500 år siden, at Martin Luther startede reformationen i den kristne kirke. Nu ser verden helt anderledes ud med smartphones, internet og Netflix m.m.

For nutidens travle mennesker har kirke og religion ikke nær så megen betydning som før i tiden.   Så hvad betyder reformationen for nutidens danskere ?

Dette skuespil illustrerer, hvad der skete i 1517 i Wittenberg og senere i Danmark. To mennesker snakker efter hver scene om, hvordan begivenhederne fik betydning for nutidens Danmark, f.eks. omkring kvinders ligeberettigelse, demokrati og velfærd, arbejdsmoral, vores danske sprog og meget mere.

Efter forestillingen er du måske lidt klogere på, hvorfor det der skete for 500 år siden, stadig påvirker det liv vi lever i dag.

Onsdag den 11. oktober kl. 19.00  i Skovlunde KirkeTorsdag den 12. oktober kl. 19.00  i Måløv SognegårdOnsdag den 25. oktober kl. 19.00  i SkovvejskirkenTorsdag den 26. oktober kl. 19.00  i Hedegårdskirken

Billetter á 25 kr kan købes ved indgangen.

Se forestillingens program (pdf-fil)
Slideshow med billeder fra forestillingen

Se artikel i Ballerup Bladet (pdf-fil)
Se øvrig presseomtale

Baggrund for opførelsen

2017 er 500-året for starten af reformationen i den kristne kirke:
Martin Luther satte den 31. oktober 1517 sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.

I anledning af 500-året afholder danske kirker et stort antal arrangementer og events.

De lokale kirkesogne (Ballerup, Skovlunde, Pederstrup og Måløv) har samlet bedt Skovlunde Byteater om at skrive og opføre et skuespil om reformationen og dens betydning for nutidens Danmark.

Rammer for opførelsen

Skuespillet er skrevet af Gordon Rasmussen omkring årsskiftet 2016/2017.  Han bliver også forestillingens instruktør.
Skovlunde Byteater opfører det 4 forskellige steder i de enkelte sogne, som nævnt ovenfor.

På grund af de forskellige spillesteder, hvor der kan være meget lidt plads på scenen og meget små muligheder backstage – bliver det rent fysisk en lille, mobil forestilling:
Der bliver højst plads til 6-8 skuespillere ad gangen på scenen.

Der vil blive spillet musik mellem stykkets scener. Musik, som kan give tid til eftertanke, og markere tid og sted for den næste scene.
Skovlunde Kirke

Kilder for skuespillet.

Diverse historiebøger bl.a. Politikens Danmarkshistorie, Gyldendals Store Danske.
Luthers teser i dansk oversættelse,
Peder Palladius ”Visitatsbog” (oversat af Martin Schwartz Lausten).
Axel H. Petersen: ”Af Ballerup-Måløvs historie” (1973)

Internet sider, bl.a. Wikipedia.dk, kristendom.dk, middelalderinfo.dk, denstoredanske.dk m.fl.

Forlaget eksistensen, serien Reformationen i Dag:
– Christian Hjortkær: ”Hvorfor er vi så enestående ?”
– Marita Akhøj Nielsen: ”Hvorfor taler vi dansk ?”
– Ditlev Tamm: ”Hvorfor er vi så glade for staten ?”
– Niels Kærgård: ”Hvorfor er vi så rige og lykkelige ?”

Skuespillets indhold

Stykket vil prøve helt enkelt at vise, hvad reformationen handlede om, hvad der skete, baggrund og konsekvenser – primært for Danmark. Der fortælles om reformationens historiske betydning for Danmark, og skuespillet prøver at illustrere reformationens betydning for nutidens Danmark og danskere:

For den enkeltes personlige ansvar og skyldfølelse (når man ikke kan købe aflad). For holdninger og værdier hos nutidens danskere, at dansk er officielt sprog i befolkningen og hos myndigheder, udvikling af lovgivning og velfærdsstat, kvinders rettigheder og retten til skilsmisse m.m.

Der vil blive disse scener:

– 1517: Luther sætter sine teser på Kirkedøren, en afladskræmmer
– 1537: Biskop Peder Palladius på besøg i Ballerup Kirke
– 1875: Husfaderen underviser i Luthers lille Katekismus
– 2017: Hos en dansk børnefamilie med stress, mobiltelefoner og Facebook

De enkelte scener vil blive kommenteret af Luthers kloge, unge lærling og en nutidig yngre kvinde.

Scene 1: Wittenberg, 1517

Scenen starter med en “kirkedør”, Luther og hans lærling kommer ind, banker de 95 teser op på kirkedøren og snakker lidt om formålet: Et kirkemøde, som skal skabe debat om den forfærdelige og hastigt voksende afladshandel. Teserne er på latin.

På den anden side af scenen etableres en bod, hvor en afladshandler meget ihærdigt forsøger at kapre lidt skeptiske kunder.  Han udmaler forfærdelige billeder om skærsilden – her har I mulighed for at undgå noget af tiden i den frygtelige skærsild. “Når pengene i kisten klinger – straks sjælene ud af Skærsilden springer“.

Tilbage til Luthers teser, hvor en yngre kvinde fra nutiden kommer og stiller spørgsmål, som Luthers lærling besvarer og forklarer yderligere om konsekvenserne af reformationen.
Luther banker teserne op, tegning
Peder PalladiusScene 2, Ballerup 1537

Peder Palladius, en af de nye protestantiske biskopper, fortæller kort om reformationen i Danmark, set fra kongens (“vindernes”) side, om sin visitats bog og besøg i 390 sogne.

Palladius på besøg i Ballerup sogn, forskellige formaninger. Spørgsmål fra præst, degn og medlemmer af menigheden, om bl.a. helgener, hellige kilder, den dårlige behandling af bønderne m.m. Diskussioner.

Almindelige mennesker mærker ikke forbedringer: Kongemagt og øvrighed stærkere, kirken nu kun åndelig rådgiver, mindre hjælp til fattige efter konfiskation af klostre.
Borgerskab og adel har fordel af reformationen.
Scene 3, Danmark ca. 1875.

Et dansk borgerhjem, hvor husfaderen læser op og formaner ud fra Luthers lille Katekismus. Diskussioner ved bordet, revselse.

Samtale mellem stuepige og tjener med synspunkter fra bl.a. biskopperne Martensen (den sociale fløj, som kæmper for de små) og Monrad (dogmatisk, kirken skal ikke blande sig i den verdslige samfundsorden).

Siden: Meget forskellige Lutherske kristne, f.eks. Margrethe Auken og Søren Krarup.
Katekismus bog forside
Børnefamilie, tegningScene 4, Danmark 2017.

Hos en dansk børnefamilie med stress, travlhed, mobiltelefoner og biler.
Meget opdelt, hver er meget optaget af sig selv, arbejde, mobiltelefon, facebook, streaming m.m.

Moderen er den spørgende unge kvinde fra de foregående scener.
Hun har både skænderi med sin mand og alvorlig samtale med sin datter.